MPP MessageEX

Матеріал з РПГ.укр
Версія від 08:58, 7 травня 2022, створена WhitePaper (обговорення | внесок) (Актуалізовано керівні коди для координат початку, вказано, у який плагін винесено налаштування анімацій)
Перейти до: навігація, пошук

MPP_MessageEX або 文章の表示拡張плагін для RPG Maker MV та MZ, який розширює можливості виводу тексту, створений Мокусей-Пінгвіном (木星ペンギン, Wood Penguin).

Завантажити його можна на офіційній сторінці: http://woodpenguin.web.fc2.com/MV_Plugin/MessageEX.html

В останній версій деякі функції плагіну було винесено в додаткові плагіни MPP_MessageEX_Op1 і MPP_MessageEX_Op2.

Коди

Цей плагін додає наступні коди для текстів, що впливають на те, як працює «Показати текст».

Керівні коди

Код Значення Додано в версії
\SP[n] Встановити швидкість показу тексту рівною n. \SP[0] — моментальний показ.
\AT[n] Змінити тип анімації на n.
\SET[n] Заміняється на рядок з відповідним номером, вказаний в налаштуваннях плагіну в полі Text Set.
\CO[s] Встановити для тексту анімацію як для одного символу, а не політерну.
\RB[s,r] Показує фуріґану r над текстом s. (Використовується для вказівок про читання ієрогліфів в японській.)
\PX[n] Зсунути наступний символ на n пікселів вправо (якщо число менше нуля — вліво).
\PY[n] Зсунути наступний символ на n пікселів вниз.
\MX[n] Вказати координату X, з якої почнуть писатися наступні символи (раніше — \TX).
\MY[n] Вказати координату Y, з якої почнуть писатися наступні символи (раніше — \TY).
\SW[n] Вмикає перемикач n.
\SE[n] Вибирає звук друку символу номер n. Доступні звуки міняються в налаштуваннях плагіну в полі Character SEs. 1.5 і новіше
\sn[n] Заміняється на назву навички з номером n. 2.0 і новіше
\sin[n] Заміняється на значок і назву навички з номером n. 2.0 і новіше
\in[n] Заміняється на назву речі з номером n. 2.0 і новіше
\iin[n] Заміняється на значок і назву речі з номером n. 2.0 і новіше
\wn[n] Заміняється на назву зброї з номером n 2.0 і новіше
\win[n] Заміняється на значок і назву зброї з номером n 2.0 і новіше
\an[n] Заміняється на назву броні з номером n 2.0 і новіше
\ain[n] Заміняється на значок і назву броні з номером n 2.0 і новіше
\we Чекати, поки закінчаться ефекти на карті (наприклад, прокрутка карти, встановлені маршрути подій, анімації, значки емоцій, тощо). Вказати, на які саме ефекти буде чекати цей код, можна в налаштуваннях плагіну в розділі Wait Effects. 2.0 і новіше

Коди зовнішнього вигляд символів

Код Значення
\C[r,g,b] Змінити колір, вказавши явні значення червного, синього та зеленого компонентів. Приймаються цілі числа від 0 до 255. Наприклад, \C[255,0,255] дасть ярко-рожевий колір.

(Стандартна функція \C[n] для вказання кольорів за номером, які міняються в файлі графіки вікна, буде працювати, як раніше. Цей код на неї ніяк не впливає)

\FS[n] Встановити розмір (кегль) шрифту рівним n пікселів. Стандартне значення
\OP[n] Встановити видимість (непрозорість) шрифту рівною n, де n має бути числом від 0 (повністю прозорий) до 255 (стандартне значення, повністю непрозорий).
\OC[n] Встановити колір обведення шрифту за номером n.
\OC[r,g,b] Встановити колір обведення шрифту за його компонентами (r — червоний, g — зелений, b — синій; це числа від 0 до 255)
\OC[r,g,b,a] Встановити колір обведення шрифту за його компонентами (r — червоний, g — зелений, b — синій), включаючи непрозорість (a). Компоненти r, g, b, a мусять бути числами від 0 до 255.
\OW[n] Встановити товщину обведення шрифту рівною n. Стандартне значення — 4. (Кількість пікселів буде приблизно вдвічі менше, ніж число n. Наприклад, якщо вказати \OW[10], то навколо літер буде обведення товщиною в 5 пікселів.)
\RC[n] Змінити колір фуріґани за номером коліру.
\RC[r,g,b] Змінити колір фуріґани за червоним, зеленим та синім компонентами, де r, g та b — числа від 0 до 255.
\RC[r,g,b,a] Змінити колір фуріґани за червоним, зеленим та синім компонентами, включаючи непрозорість, де r, g, b, a — числа від 0 до 255.
\RS[n] Встановити для фуріґани розмір (кегль) шрифта n. (Стандартне значення вказується в налаштування плагіну, в опції Default Ruby Size.
\RW[n] Встановити для фуріґани ширину обведення шрифта n. (Стандартне значення вказується в налаштування плагіну, в опції Default Ruby Outline.)

Коди для зміни багатьох налаштувань зразу

Код Значення
\DF Скинути налаштування до стандартних.
\SV Запам'ятати поточні налаштування.
\LD Повернути запам'ятовані налаштування

Додаткові налаштування

Код Значення Додано в версії
\A Заборонити пропускати текст клавішею Enter.
\NW[s] Показати ім'я s в окремому вікні для імені.
\NC[n] Змінити колір тексту в іменному вікні на n.
\FR Показати графіку обличчя справа.
\FM Віддзеркалити графіку обличчя.
\FW[n] Показати графіку вікна в окремому вікні, де n — швидкість появлення цього вікна в кадрах.
\es Тимчасово дозволити пропускання ефектів на карті (прокрутки карти, маршрутів руху, тощо). Ефекти, які будуть пропускатися, можна вказати в налаштуваннях плагіну, в опції Skip Effects. 2.0 і новіше

Вікно імені

В нових версіях ця функція винесена в плагін MPP_MessageEX_Op1.

Зовнішній вигляд вікна імені.

Плагін дозволяє показати над текстом повідомлення додаткове ім'я, в яке можна вписати ім'я персонажа, який говорить текст.

Вікно імені відкривається командою \NW[s], в якій замість s треба написати ім'я того, хто говорити.

Вказати ім'я можна також командою плагіну SetMesName ім'я. В такому випадку можна вказати ім'я зразу для декількох повідомлень. (Щоб відмінити дію цієї команди, треба викликати її без імені, просто SetMesName.)

Зауваження. Команда SetMesName не дозволяє використовувати імена з пробілами. Щоб це обійти, можна використовувати функцію Text Set: додайте ім'я з пробілами в параметр плагіну Text Sets, а потім викликайте команду SetMesName \SET[n], де n — номер потрібного імені в опції Text Set.

Оформлення вікна імені міняється в налаштуваннях плагіну опцією Face Windows (в розділі Window). Якщо двічі натиснути по цій опції лівою кнопкою миші, відкриється вікно з трьома параметрами:

 • X — позиція вікна імені по осі X (якщо вказати 0, вона буде в лівому нижньому куті екрану, як і вікно повідомлення),
 • Y — позиція по осі Y (0 значитиме, що вікно знаходиться там же, де вікно повідомлення, і перекриватиме його; негативні значення зсувають вікно імені вверх),
 • Windowskin — графіка рамки, яка використовується для вікна імені,
 • Default Color — стандартний колір (змінити його можна командою \NC[n])
 • Font Size — розмір шрифту.

Якщо вікно імені зсунуто вверх, а вибраний показ повідомлень зверху, то вікно повідомлення буде не з самого верху екрану, а трохи нижче.

Вікно обличчя

В нових версіях ця функція винесена в плагін MPP_MessageEX_Op1.

Зовнішній вигляд вікна імені.

Плагін дозволяє винести обличчя в окреме вікно. Для цього використовується код \FW[n], де n — час (в кадрах), за який вікно з'являється на екрані (використовується анімація вилітання з-за меж екрану).

Можна комбінувати цей код з іншими кодами, які впливають на показ обличчя?

 • \FR показує вікно обличчя справа,
 • \FM віддзеркалює графіку обличчя.

Зовнішній вигляд можна змінити, відредагувавши опцію Face Window в параметрах плагіну. Якщо двічі натиснути на параметр Face Window лівою кнопкою миші, відкриється вікно з такими налаштуваннями:

 • Padding X — відлеглість поміж вікном обличчя та краєм екрану,
 • Padding Y — відлеглість поміж вікном обличчя та вікном тексту,
 • Windowskin — графіка рамки, яка використовується для вікна обличчя.

Розмір текстового вікна

Плагін дозволяє встановити розмір текстового вікна в рядках тексту. За це відповідає опція Default Message Row в параметрах плагіну (в розділі Default).

Змінити розмір вікна можна і під час гри. Для цього використовується команда плагіну SetMesRow 4 (замість 4 треба написати потрібну кількість рядків).

Текст команди плагіну можна змінити (щоб він був не SetMesRow, а якийсь інший) в налаштуваннях плагіну, в розділі Plugin Commands.

Взаємодія з ефектами на карті

Пропущення повідомлень та ефектів на карті

Плагін дозволяє прискорювати показ тексту, натискаючи на кнопку Enter (пробіл, Z).

Плагін також дозволяє пропускати ефекти на карті (маршрути подій, прокручування карти, зміну кольору екрану, тощо), коли пропускається повідомлення. Цю функцію можна активувати командою плагіну SetEffectSkip true, відключити командою плагіну SetEffectSkip false, або тимчасово включити для одного повідомлення кодом \es.

Команда SetEffectSkip вказується в налаштуваннях плагіну, в опції Plugin Commands. Замість неї можна використовувати інший текст.

Якщо ця функція включена, деякі ефекти будуть автоматично закінчуватися при прискоренні показу повідомлень. На які саме ефекти це буде впливати, вказується в налаштуваннях плагіну, в функції Skip Effects. Якщо двічі натиснути на цю опцію, відкриється вікно редагування з наступними варіантами:

 • Scroll Map — прокручування карти,
 • Set Movement Route — встановлені маршрути подій,
 • Move Pictrue — пересування малюнків,
 • Tint Picture — зміна кольору малюнку,
 • Tint Screen — зміна кольору екрану (в стандартних налаштуваннях вимкнено),
 • Flash Screen — спалах на екрані (в стандартних налаштуваннях вимкнено),
 • Shake Screen — трусіння екрану (в стандартних налаштуваннях вимкнено),
 • Set Weather Effect — зміна погодного ефекту (в стандартних налаштуваннях вимкнено).

Параметр Skip Effects Timing вказує, коли саме закінчуються ефекти:

 • Варіант 0 вказує, що ефекти закінчуються, коли гравець прискорює показ повідомлення.
 • Варіант 1 вказує, що ефекти закінчуються, коли гравець закриває повідомлення (незалежно від того, чи був прискорений його показ).

Чекання на ефекти

Плагін дозволяє затримати показ тексту до того часу, коли на карті закінчиться показ ефектів. Для цього потрібно вставити в повідомлення код \we.

Те, на які ефекти буде чекати плагін, встановлюється в параметрах плагіну в опції Wait Effects. Доступні такі ефекти:

 • Scroll Map — прокручування карти,
 • Set Movement Route — встановлені маршрути подій,
 • Show Animation — показ анімації,
 • Show Balloon Icon — показ анімованого значка емоції,
 • Move Pictrue — пересування малюнків,
 • Tint Picture — зміна кольору малюнку,
 • Tint Screen — зміна кольору екрану (в стандартних налаштуваннях вимкнено),
 • Flash Screen — спалах на екрані (в стандартних налаштуваннях вимкнено),
 • Shake Screen — трусіння екрану (в стандартних налаштуваннях вимкнено),
 • Set Weather Effect — зміна погодного ефекту (в стандартних налаштуваннях вимкнено),
 • Fadeout BGM — затухання фонової музики (в стандартних налаштуваннях вимкнено),
 • Fadeout BGS — затухання фонових звуків (в стандартних налаштуваннях вимкнено),
 • Play ME — програвання музикальних ефектів (в стандартних налаштуваннях вимкнено).


Звук друку літер

Плагін дозволяє визначити звук, який буде програватися під час показу тексту.

Звуки можна вказати в параметрі Character SEs в налаштуваннях плагіну. Якщо двічі натиснути по цьому параметру, відкриється список звуків. Щоб відредагувати звук, двічі натисніть по ньому. Щоб додати новий, двічі натисніть на пусте місце знизу.

В кожного звука є такі налаштування:

 • Name — ім'я файлу, який буде програватися,
 • Volume — гучність звуку,
 • Pitch — тон звуку,
 • Pan — панорамування звуку (0 — в центрі, цифри менше нуля зсувають звук вліво, більше нуля — вправо.

Вибрати один з вказаних звуків можна командою \SE[n], де n — номер звуку.

Анімація з'явлення літер

Плагін дозволяє змінити тип анімації командою \AT[n]. В плагіні визначено 4 стандартних типа анімації, і ще 4 можна визначити самостійно. Стандартні також можна змінити в налаштуваннях плагіну.

Стандартні типи анімації

Перший стандартний тип анімації (\AT[1]) — зсування символів вправо і поступове зменшення прозорості. Тип анімації №1 в плагіні MPP MessageEX.gif

Другий (\AT[2]) — розтягування символів по горизонталі. Тип анімації №2 в плагіні MPP MessageEX.gif

Третій (\AT[3]) — збільшення розміру символів. Тип анімації №3 в плагіні MPP MessageEX.gif

Четвертий (\AT[4]) — показ символів, починаючи з лівої частини. Рекомендується комбінувати зі швидкістю тексту 12 (\SP[12]; для ієрогліфів чи інших символів подвійної ширини — 6), Тип анімації №4 в плагіні MPP MessageEX.gif

Налаштування анімації

В нових версіях ця функція винесена в плагін MPP_MessageEX_Op2.

В налаштуваннях плагіну в розділі Animation можна налаштувати свої анімації, або змінити стандартні. Всього доступно 8 типів анімації:

Налаштування анімації в плагіні MPP MessageEX.png

Щоб відредагувати будь-яку анімацію, треба двічі натиснути по ній. Відкриється список окремих команд. Кожна анімації складається зі списку окремих команд анімації:

Налаштування команд анімації в плагіні MPP MessageEX.png

Перша команда визначає початкову позицію символа, останні — що з ним відбувається під час появлення. Наприклад, стандартна анімація №3 складається з п'яти команд:

 • Символ з'являється правіше і нижче на 1 піксель
 • Символ зсувається на свою позицію, але зменшується до 60% за 7 кадрів
 • Символ збільшується до 100% за 7 кадрів
 • Символ збільшується до 120% за 8 кадрів
 • Символ зменшується до 100% за 8 кадрів

Після закінчення анімації символу всі спецефекти забуваються. Тобто в кінці анімації розмір має бути 100%, поворот має бути 0 градусів, зсув має бути 0 пікселів, тощо.

Щоб відредагувати команду, треба двічі натиснути на неї лівою кнопкою миші. Щоб видалити, треба виділити її лівою кнопкою миші і натиснути Delete. Щоб додати нову, треба двічі натиснути по пустому місці в кінці списку команд.

У кожної команди є такі налаштування:

 • メモ (нотатка) — будь-який текст, який можна написати для себе,
 • 文字の表示 (показ символу) — початкові позиція, розмір, непрозорість:
  • X軸原点 (вирівнюівння по X) — з якого боку малюється символ по координаті X:
   • 0: 左 (зліва),
   • 1: 中央 (по центру),
   • 2: 右 (справа).
  • Y軸原点 (вирівнюівння по Y) — з якого боку малюється символ по координаті Y:
   • 0: 上 (зверху),
   • 1: 中央 (по центру),
   • 2: 下 (знизу),
  • X座標 (X) — зсув позиції по Х,
  • Y座標 (Y) — зсув позиції по Y,
  • 拡大率 幅 (ширина) — ширина у відсотках,
  • 拡大率 高さ (висота) — висота у відсотках,
  • 不透明度 (непрозорість) — непрозорість (0 – повністю прозорі літери, 255 – повністю непрозорі літери).
 • 文字の移動 (рух символу) — зміна позиції, розміру, непрозорості,
  • X座標 (X) — зсув позиції по Х,
  • Y座標 (Y) — зсув позиції по Y,
  • 拡大率 幅 (ширина) — ширина у відсотках,
  • 拡大率 高さ (висота) — висота у відсотках,
  • 不透明度 (непрозорість) — непрозорість (0 – повністю прозорі літери, 255 – повністю непрозорі літери),
  • 時間 (тривалість) — скільки кадрів триває анімація,
  • 完了までウェイト (Wait) — чи чекати, поки скінчиться анімація.
 • 回転 (поворот) — дозволяє вказати поворот символу:
  • 回転角度 (кут) — на який кут повертаються символи,
  • 時間 (тривалість) — скільки кадрів триває анімація,
  • 完了までウェイト (Wait) — чи чекати, поки скінчиться анімація.
 • 色調変更 (колір) — дозволяє вказати забарвлення символу:
  • 赤 (червоний) — наскільки червоне забарвлення символу (0-255),
  • 緑 (зелений) — наскільки зелене забарвлення символу (0-255),
  • 青 (синій) — наскільки синє забарвлення символу (0-255),
  • グレー (сірий) — наскільки сіре забарвлення символу (0-255),
  • 時間 (тривалість) — скільки кадрів триває анімація,
  • 完了までウェイト (Wait) — чи чекати, поки скінчиться анімація.
 • 表示範囲 (видна частина символу) — дозволяє вказати, яку частку символа видно:
  • 表示範囲 左端 (зліва) - яку частку не буде видно зліва (0 - усе видно, 50 - не видно ліву половину, 100 - нічого не видно),
  • 表示範囲 上端 (зверху) - яку частку не буде видно зверху (0 - усе видно, 50 - не видно верхню половину, 100 - нічого не видно),
  • 表示範囲 右端 (справа) - яку частку не буде видно справа (0 - нічого не видно, 50 - не видно праву половину, 100 - усе видно),
  • 表示範囲 下端 (знизу) - яку частку не буде видно знизу (0 - нічого не видно, 50 - не видно нижнню половину, 100 - усе видно),
  • 時間 (тривалість) — скільки кадрів триває анімація,
  • 完了までウェイト (Wait) — чи чекати, поки скінчиться анімація.
 • ウェイト (пауза) — затримка наступної анімації.

Налаштування кодів для зміни багатьох налаштувань зразу

Плагін дозволяє скидати налаштування до стандартних (\DF), запам’ятовувати поточні налаштування (\SV) та повертати запам’ятовані налаштування (\LD).

Ті налаштування, на які впливають вищезгадані коди, встановлюються в параметрах плагіну в опції Text Informations. Доступні такі налаштування:

 • Speed – швидкість показу тексту,
 • Anime Type – тип анімації,
 • Text Color – колір тексту,
 • Text Size – розмір (кегль) шрифту,
 • Text Opacity – видимість (непрозорість) шрифту,
 • Outline Color – колір обведення шрифту,
 • Outline Width – товщина обведення шрифту,
 • Ruby Color – колір фуріґани,
 • Ruby Size – розмір (кегль) шрифту фуріґани,
 • Ruby Width – ширина обведення шрифту для фуріґани.

Поступове зникання тексту

Плагін дозволяє налаштування зникання тексту у команді "Показати текст".

Налаштувати стандартну анімацію зникання можна в параметрах плагіну:

 • Default FadeOut Type - тип анімації:
  • 0:なし(瞬時に消える) (немає),
  • 1:徐々に消える (поступове зникання),
  • 2:上にスクロール (прокрутка вгору).
 • Default FadeOut Speed - як швидко зникає текст.

Тип анимації 1:

Тип зникання тексту №1 в плагіні MPP MessageEX.gif

Тип анимації 2:

Тип зникання тексту №2 в плагіні MPP MessageEX.gif

Також анімацію зникання можна змінити командою плагіну SetMesFadeOut n s, де n - номер типу анімації, s - швидкість.

Ліцензія

Цей плагін розповсюджується за ліцензією MIT (ліцензія на opensource.org).

Посилання

Є пропозиції щодо покращення цієї сторінки. Якщо ви хочете цим зайнятися, зверніть увагу на коментарі <!-- ... --> в коді сторінки.