WhitePaper AllNameInputs

Матеріал з РПГ.укр
Перейти до: навігація, пошук
Приклад використання плагіну WhitePaper_AllNameInputs разом з UkrainianNameInput.

WhitePaper_AllNameInputsплагін для RPG Maker MV та MZ від WhitePaper, який дозволяє власноруч вибрати, які набори символів будуть використовуватися на екрані вводу імені.

Завантажити плагін: WhitePaper_AllNameInputs.js. Також можна завантажити його з Диску Google.

Назва файлу мусить бути WhitePaper_AllNameInputs.js (це важливо).

Налаштування[ ]

У плагіну є тільки один параметр — Клавіатури(анг. Keyboards, ​рос. Клавиатуры). Якщо двічі натиснути мишкою на цей параметр, відкривається вікно редагування списку:

Редагування наборів символів для плагіну WhitePaper AllNameInputs.png

Щоб додати новий набір символів, двічі натисніть на пустий рядок під наборами. Щоб видалити набір символів, виділіть його і натисніть на клавішу Del.

В стандартному наборі RPG Maker MV доступні такі набори символів:

 • LATIN1 — основна латиниця,
 • LATIN2 — додаткова латиниця з над- і підрядковими знаками,
 • JAPAN1 — хіраґана,
 • JAPAN2 — катакана,
 • JAPAN3 — широка основна латиниця (вдвічі ширша за звичайну),
 • RUSSIA — кирилиця для російської мови.

Інші набори символів можна підключити другими плагінами. Так, якщо підключити плагін UkrainianNameInput, то можна буде використовувати код UKRAINE (українська кирилиця). Зверніть увагу, що опція Використовувати лише українську?(анг. Only Ukrainian usage?, ​рос. Использовать только украинский?) має бути відключена — якщо її включити, українська замінить абсолютно всі інші набори символів.

Можливі помилки[ ]

Якщо ви введете неправильний код набору символів (або не підключите плагін, що додає набір символів), замість екрану вводу імені з'явиться помилка «Keyboard [код набору символів] doesn't exist. Make sure, that your table named Window_NameInput.[код набору символів]».

Наприклад, ось як виглядатиме помилка, якщо замість UKRAINE написати UKRAIN:

Помилка через неправильне налаштування плагіну WhitePaper AllNameInputs.png

Ліцензія[ ]

Згідно з документацією плагіну, Ви можете:

 • використовувати цей плагін та його розширення у будь-яких проектах;
 • редагувати/покращувати цей плагін та його розширення.

Вказувати авторство бажано, але не обов'язково.

Код[ ]

//=============================================================================
// WhitePaper All Name Inputs 
// WhitePaper_AllNameInputs.js
//=============================================================================

//=============================================================================
 /*:
 * @target MV MZ
 * @plugindesc Allows using custom set of keybords for name input
 * @author WhitePaper
 *
 * @param Keyboards
 * @type []
 * @default ["LATIN1", "LATIN2"]
 * @desc Which keybords are used in game (LATIN1, LATIN2, JAPAN1, JAPAN2, JAPAN3, RUSSIA + extra)
 *
 *
 * @help
 *
 * Available keyboards:
 * - LATIN1
 * - LATIN2
 * - JAPAN1
 * - JAPAN2
 * - JAPAN3
 * - RUSSIA
 * - UKRAINE (requires UkrainianNameInput.js)
 *
 * Keyboards must be named Window_NameInput.NameOfKeyboard = [ ... ];
 * Type NameOfKeyboard in parameter "Keyboard".
 *
 * You can:
 * - use this plugin and its extentions in any projects; 
 * - edit/modify this plugin and its extentions.
 * Credit is desirable, but isn't necessarily.
 */
 /*:ru
 * @plugindesc Даёт возможность использовать свой набор клавиатур для ввода имени.
 * @author WhitePaper
 *
 * @param Клавиатуры
 * @type []
 * @default ["RUSSIA"]
 * @desc Какие клавиатуры используются в игре (LATIN1, LATIN2, JAPAN1, JAPAN2, JAPAN3, RUSSIA + дополнительные)
 *
 *
 * @help
 * Доступные клавиатуры:
 * - LATIN1
 * - LATIN2
 * - JAPAN1
 * - JAPAN2
 * - JAPAN3
 * - RUSSIA
 * - UKRAINE (требует UkrainianNameInput.js)
 *
 * Клавиатуры должны называться Window_NameInput.НазваниеКлавиатуры = [ ... ];
 * В параметре "Клавиатуры" писать НазваниеКлавиатуры.
 *
 * Вы можете:
 * - использовать этот плагин и его расширения в любых проектах; 
 * - редактировать/улучшать этот плагин и его расширения.
 * Указывать авторство желательно, но не обязательно.
 */
 /*:uk
 * @plugindesc Надає можливість використовувати свій набір клавіатур для вводу імені
 * @author WhitePaper
 *
 * @param Клавіатури
 * @type []
 * @default ["LATIN1"]
 * @desc Які клавіатури використовуються у грі (LATIN1, LATIN2, JAPAN1, JAPAN2, JAPAN3, RUSSIA + додаткові)
 *
 *
 * @help
 * Доступні клавіатури:
 * - LATIN1
 * - LATIN2
 * - JAPAN1
 * - JAPAN2
 * - JAPAN3
 * - RUSSIA
 * - UKRAINE (потребує UkrainianNameInput.js)
 *
 * Клавіатури повинні називатись Window_NameInput.НазваКлавіатури = [ ... ];
 * У параметрі "Клавіатури" писати НазваКлавіатури.
 *
 * Ви можете:
 * - використовувати цей плагін та його розширення у будь-яких проектах; 
 * - редагувати/покращувати цей плагін та його розширення.
 * Вказувати авторство бажано, але не обов'язково.
 */
//=============================================================================

WhitePaper_AllNameInputs_params = PluginManager.parameters('WhitePaper_AllNameInputs');
input_keyboards = eval(WhitePaper_AllNameInputs_params['Keyboards']) || eval(WhitePaper_AllNameInputs_params['Клавиатуры']) || eval(WhitePaper_AllNameInputs_params['Клавіатури']);

_Window_NameInput_initialize = Window_NameInput.prototype.initialize;
Window_NameInput.prototype.initialize = function(editWindow){
	this.createKeyboards();
	_Window_NameInput_initialize.call(this, editWindow);
}
Window_NameInput.prototype.createKeyboards = function(){
	Window_NameInput.keyboards = [];
	for (let lang of input_keyboards){
		language = eval("Window_NameInput." + lang);
		if (language != undefined){
			Window_NameInput.keyboards.push(language);
		} else {
			throw new Error("Keyboard " + lang + " doesn't exist. Make sure, that your table named Window_NameInput." + lang)
		}
	}
}

Window_NameInput.prototype.table = function() {
	return Window_NameInput.keyboards;
};


Посилання[ ]