GRB NonBattlerActors

Матеріал з РПГ.укр
Перейти до: навігація, пошук

GRB_NonBattlerActors — плагін для RPG Maker MV та MZ від команди Гарбата, який дозволяє виключити деяких героїв чи героїнь з битви. Вони будуть в команді тільки до битви — а в битві вони не будуть показуватися.

Завантажити плагін можна тут: GRB_NonBattlerActors.js.

Налаштування[ ]

У плагіну немає параметрів, але він використовує нотатки в розділі Герої(анг. Actors, ​рос. Персонажи) бази даних. Вони пишуться в полі Нотатка(анг. Note, ​рос. Примечание) справа знизу:

Приклад налаштування плагіну GRB NonBattlerActors.png

Щоб хтось з команди не брав участі в битві ніколи, треба додати в нотатки текст <не в битві> (або його варіант іншою мовою: <non-battler>, <не ў бітве>, <не в битві>).

Якщо якийсь персонаж не бере участі в битвах тільки в деякі моменти гри, а інколи бере, можна прив'язати це до перемикача. Для цього уведіть в нотатках текст <бойовий перемикач: 1> (або його варіант іншою мовою: <battler switch: 1>, <баявы пераключальнік: 1>, <боевой переключатель: 1>), але замініть 1 на номер свого перемикача. Героїня чи герой будуть брати участь в битві тоді, коли перемикач увімкнено.

Ліцензія[ ]

Плагін розповсюджується згідно з ліцензією Creative Commons Zero, тобто автори відмовляються від авторських прав (настільки, наскільки це взагалі можливо зробити згідно з законодавством).

Код[ ]

Показати код плагіну

//=========================
// GRB_NonBattlerActors.js
//=========================
/*:
 * @target MV MZ
 * @plugindesc Allows to mark some actors as non-battlers
 * @author Garbata Team
 * @url https://рпг.укр/GRB_NonBattlerActors
 *
 * @help To mark some actor as unavailable in battle, add
 * <non-battler>
 * to their notes field.
 *
 * To use switch for determining actor availability in battle, add
 * <battler switch: 1>
 * to the actor’s notes field (replacing 1 with the switch number). The actor
 * will appear in battle only if the switch is ON.
 *
 * This plugin is placed into public domain according to the CC0 public domain
 * dedication. See https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ for more
 * information.
 */
/*:ru
 * @target MV MZ
 * @plugindesc Позволяет исключить некоторых героев или героинь из боя.
 * @author Команда Гарбата
 * @url https://рпг.укр/GRB_NonBattlerActors
 *
 * @help Чтобы указать, что герой или героиня не должны участвовать в битве,
 * добавьте в поле «Заметки» такой текст:
 * <не в битве>
 *
 * Чтобы доступность героини или героя в битве определялась переключателем,
 * добавьте
 * <боевой переключатель: 1>
 * в поле «Заметки» персонажа (замените 1 на номер переключателя). Персонаж
 * будет доступен в битве лишь когда этот переключатель будет ВКЛючён.
 *
 * Этот плагин передан в общественное достояние согласно CC0. Подробнее см. на
 * странице https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ru
 */
 /*:uk
 * @target MV MZ
 * @plugindesc Дозволяє виключити деяких героїв чи героїнь з бою.
 * @author Команда Гарбата
 * @url https://рпг.укр/GRB_NonBattlerActors
 *
 * @help Щоб вказати, що герой чи героїня не мають брати участь в битві, треба
 * вказати в полі «Нотатки» такий текст:
 * <не в битві>
 *
 * Щоб доступність героїні чи героя в битві визначалася перемикачем, додайте
 * <бойовий перемикач: 1>
 * в поле «Нотатки» персонажа (замініть 1 на номер перемикача). Персонаж буде
 * доступний в битві тільки тоді, коли цей перемикач буде УВІМКнено.
 *
 * Цей плагін передано до суспільного надбання згідно з CC0. Детальніше див.
 * на сторінці https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.uk
 */
 /*:be
 * @target MV MZ
 * @plugindesc Дазваляе выключыць некаторых герояў ці гераінь з бою.
 * @author Каманда Гарбата
 * @url https://рпг.укр/GRB_NonBattlerActors
 *
 * @help Каб паказаць, што герой ці гераіня не мусяць удзельнічаць у бітве,
 * дадайце ў поле «Нататкі» персанажа такі тэкст:
 * <не ў бітве>
 *
 * Каб даступнасць героя ці гераіні ў бітве вызначалася пераключальнікам,
 * дадайце
 * <баявы пераключальнік: 1>
 * у поле «Нататкі» персанажа (замяніце 1 на нумар пераключальніка). Персанаж
 * будзе даступны ў бітве толькі тады, калі гэты пераключальнік будзе
 * УКЛЮЧаны.
 *
 * Гэты плагін перададзены ў грамадскі набытак згодна з CC0. Падрабязней гл.
 * на старонцы https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.be
 */
(function () {
 
var DataManager_isDatabaseLoaded = DataManager.isDatabaseLoaded;
 
function processActorNotetags() {
 var unconditionalRe = /<\s*(?:non-battler|не в битве|не ў бітве|не в битві)\s*>/i;
 var switchRe = /<\s*(?:battler switch|боевой переключатель|баявы пераключальнік|бойовий перемикач):\s*([0-9]+)\s*>/i;
 for (var i = 1; i < $dataActors.length; i++) {
  var actor = $dataActors[i];
  if (actor.note) {
   unconditionalMatch = actor.note.match(unconditionalRe);
   switchMatch = actor.note.match(switchRe);
 
   if (switchMatch) {
    actor.garbataBattlerSwitch = parseInt(switchMatch[1]);
   }
   else if (unconditionalMatch) {
    actor.garbataNonBattler = true;
   }
  }
 }
}
 
var notetagsProcessed = false;
 
DataManager.isDatabaseLoaded = function() {
 if (!DataManager_isDatabaseLoaded.call(this)) {
  return false;
 }
 
 if (!notetagsProcessed) {
  processActorNotetags();
  notetagsProcessed = true;
 }
 return true;
};
 
Game_Party.prototype.originalBattleMembers = Game_Party.prototype.battleMembers;
 
Game_Party.prototype.battleMembers = function() {
  return this.allMembers().filter(function (actor) {
   var actorData = actor.actor();
   if (actorData.garbataNonBattler) {
    return false;
   }
   if (actorData.garbataBattlerSwitch) {
    return $gameSwitches.value(actorData.garbataBattlerSwitch);
   }
 
   return true;
  }).slice(0, this.maxBattleMembers()).filter(function(actor) {
    return actor.isAppeared();
  });
};
 
Game_Party.prototype.leader = function() {
  return this.originalBattleMembers()[0];
};
 
Game_Follower.prototype.actor = function() {
  return $gameParty.originalBattleMembers()[this._memberIndex];
};
 
Game_Actor.prototype.isBattleMember = function() {
  return $gameParty.originalBattleMembers().contains(this);
};
 
})();

Посилання[ ]