GRB ForbidBuying

Матеріал з РПГ.укр
Перейти до: навігація, пошук

GRB_ForbidBuyingплагін для RPG Maker MV та RPG Maker MZ від команди Гарбата. Дозволяє заборонити купівлю деяких речей на екрані магазину в залежності від перемикача.

Завантажити плагін можна тут: GRB_ForbidBuying.js.

Приклад недоступності предметів в магазині: купити капелюх мага або магічний посох не можна, хоч гроші на них є.

Також доступний проєкт-приклад: ForbidBuyingExample.zip (1.5 Мб), запустити онлайн (завантажиться 4 Мб).

Використання[ ]

Приклад спільної події, яку можна викликати при спробі купити предмет.

Плагін дозволяє зв'язати речі з перемикачами. Якщо перемикач ВИМКнений, товар не можна купити в магазинах (але він все одно буде з'являтися в списках товарів).

Щоб зв'язати річ, зброю чи броню з перемикачем, додайте такий текст в нотатки речі (замість 123 напишіть номер перемикача):

<заборонити купляти перемикачем 123>

Цей перемикач буде забороняти купівлю: коли він УВІМКнений, купівля заборонена; ВИМКнений — дозволена.

Є два режими роботи:

 • звичайно заборонені речі будуть просто малюватися сірим, і на них не можна буде натиснути;
 • можна зробити так, щоб речі малювалися, ніби вони доступні, але при спробі їх купити викликалася спільна подія.

Щоб зв'язати товар зі спільною подією додайте в нотатки такий текст (замість 12 уведіть номер спільної події):

<заборонити купляти спільною подією 12>

Зауваження. Спільна подія не використовується, якщо купівля дозволена. Тобто якщо ви не зв'язали річ з перемикачем, спільна подія ні на що не впливатиме.

Ось приклад налаштування предмету в базі даних:

Приклад налаштування предмету для плагіну GRB ForbidBuying.png

Варіанти кодів для нотаток[ ]

Окрім українських, підтримуються також варіанти нотаток білоруською, англійською та російською. Ось повний набір доступних кодів:

<заборонити купляти перемикачем 123>
<forbid buying switch 123>
<забараніць купляць пераключальнікам 123>
<запретить покупать переключателем 123>

<заборонити купляти спільною подією 12>
<заборонити купляти загальною подією 12>
<forbid buying common event 12>
<забараніць купляць агульнай падзеяй 12>
<забараніць купляць супольнай падзеяй 12>
<запретить покупать общим событием 12>

Ліцензія[ ]

Плагін розповсюджується згідно з ліцензією Creative Commons Zero, тобто автори відмовляються від авторських прав (настільки, наскільки це взагалі можливо зробити згідно з законодавством).

Код[ ]

Показати код плагіну

/*:
 * @target MV MZ
 * @plugindesc Make items temporarily unbuyable in shops
 * @author Garbata Team
 * @url https://рпг.укр/плагін/GRB_ForbidBuying.js
 *
 * @help This plugin allows to forbid buying certain items in shops
 * by assigning a switch to it. To assign a switch to the item, do
 * add the following note to the item:
 * <forbid buying switch 123>
 * (replace 123 with your switch number)
 *
 * If that switch is ON, then buying this item is forbidden.
 *
 * By default, the unbuyableitem is grayed out. As an alternative, you
 * can trigger a common event if the item-buying is forbidden.
 * To do this, add the following text to the item's note:
 * <forbid buying common event 12>
 * (replace 12 with the common event number)
 *
 * This works with items, armours and weapons.
 *
 * This plugin is placed into public domain according to the CC0 public domain
 * dedication. See https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ for more
 * information.
 *
 * Plugin page (in Ukrainian): https://рпг.укр/GRB_ForbidBuying
 */
/*:uk
 * @target MV MZ
 * @plugindesc Тимчасово заборонити купівлю деяких речей
 * @author Команда Гарбата
 * @url https://рпг.укр/плагін/GRB_ForbidBuying.js
 *
 * @help Цей плагін дозволяє заборонити купівлю деяких речей
 * в магазинах в залежності від перемикача. Щоб вказати перемикач
 * для речі додайте такий текст в її нотатку:
 * <заборонити купляти перемикачем 123>
 * (замініть 123 на номер вашого перемикача)
 *
 * Коли перемикач буде УВІМКнений, купівля речі буде заборонена.
 *
 * Звичайно заборонені для купівлі речі відображаються сірим кольором.
 * Як варіант, можна зробити, щоб після спроби купити річ виконувалася
 * спільна (загальна) подія. Для цього додайте наступний текст в
 * нотатку речі:
 * <заборонити купляти спільною подією 12>
 * (замініть 12 на номер спільної події)
 *
 * Це працює зі звичайними речами, зброєю та бронею.
 *
 * Цей плагін передано до суспільного надбання згідно з CC0. Детальніше див.
 * на сторінці https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.uk
 *
 * Сторінка плагіну: https://рпг.укр/GRB_ForbidBuying
 */
/*:be
 * @target MV MZ
 * @plugindesc Часова забараніць куплю некаторых рэчаў
 * @author Каманда Гарбата
 * @url https://рпг.укр/плагін/GRB_ForbidBuying.js
 *
 * @help Гэты плагін дазваляе забараніць куплю некаторых рэчаў
 * у крамах у залежнасці ад пераключальніка. Каб вызначыць
 * пераключальнік для рэчы дадайце такі тэкст у яе нататку:
 * <забараніць купляць пераключальнікам 123>
 * (замяніце 123 на нумар вашага пераключальніка)
 *
 * Калі пераключальнік будзе УКЛючаны, купля будзе забароненая.
 *
 * Звычайна забароненыя для куплі рэчы паказваюцца серым колерам.
 * Як варыянт, можна зрабіць, каб пасля спробы купіць рэч выконвалася
 * пэўная супольная (агульная) падзея. Для гэтага дадайце такі тэкст
 * у нататку рэчы:
 * <забараніць купляць супольнай падзеяй 12>
 * (замяніце 12 на нумар супольнай падзеі)
 *
 * Гэта працуе са звычайнымі рэчамі, зброяй і бранёй.
 *
 * Гэты плагін перададзены ў грамадскі набытак згодна з CC0. Падрабязней гл.
 * на старонцы https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.be
 *
 * Старонка плагіна (па-ўкраінску): https://рпг.укр/GRB_ForbidBuying
 */
/*:ru
 * @target MV MZ
 * @plugindesc Временно запретить покупку некоторых вещей
 * @author Команда Гарбата
 * @url https://рпг.укр/плагін/GRB_ForbidBuying.js
 *
 * @help Этот плагин позволяет запретить покупку некоторых вещей
 * в магазинах в зависимости от переключателя. Чтобы определить
 * переключатель для вещь, добавьте такой текст в её заметку:
 * <запретить покупать переключателем 123>
 * (замените 123 на номер вашего переключателя)
 *
 * Если переключатель будет ВКЛючён, покупка будет запрещена.
 *
 * Обычно запрещённые для покупки вещь показываются серым цветом.
 * Как вариант, можно сделать, чтобы после попытки купить вещь
 * вызывалось какое-то общее событие. Для этого добавьте такой текст
 * в заметку вещи:
 * <запретить покупать общим событием 12>
 * (замените 12 на номер общего события)
 *
 * Это работает с обычными вещами, оружием и бронёй.
 *
 * Этот плагин передан в общественное достояние согласно CC0. Подробнее см. на
 * странице https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ru
 *
 * Страница плагина (на украинском): https://рпг.укр/GRB_ForbidBuying
 */

(function () {
 if (!window.Imported) {
  window.Imported = {};
 }
 window.Imported.GRB_ForbidBuying = '1.0';
 

 var Scene_Boot_start = Scene_Boot.prototype.start;
 /**
  * Overwritten version of Scene_Boot.start. This function is after
  * the database has finished loading, so we can safely manipulate it.
  */
 Scene_Boot.prototype.start = function () {
  var variables = ['$dataItems', '$dataArmors', '$dataWeapons'];
  variables.forEach(function (variableName) {
   processDataArrayNotes(window[variableName]); 
  });

  Scene_Boot_start.call(this);
 }

 /**
  * Read the notes in a single data array, and modifies the
  * objects in it according to the notes.
  *
  * @param {Array} dataArray One of global variables $dataItems,
  * $dataArmors, $dataWeapons (it is edited in-place)
  */
 function processDataArrayNotes(dataArray) {
  for (var i = 1; i < dataArray.length; i++) {
   processDataObjectNotes(dataArray[i]);
  }
 }

 /**
  * Modify a single data object (since element of $dataItems,
  * $dataWeapons, $dataArmors) according to its notes.
  *
  * @param {Object} obj Single element of array like $dataItems
  * (it is edited in-place)
  */
 function processDataObjectNotes(obj) {
  if (obj.note) {
   processSwitchNote(obj);
   processCommonEventNote(obj)
  }
 }

 /**
  * Modify a single data object to contain information about
  * what switch determines if it can be bought or sold.
  *
  * @param {Object} obj Single element of array like $dataItems
  * (it is edited in-place)
  */
 function processSwitchNote(obj) {
  var re = /<(?:forbid buying switch|заборонити купляти перемикачем|забараніць купляць пераключальнікам|запретить покупать переключателем)\s+(\d+)>/;
  var match = obj.note.match(re);

  if (match) {
   obj.grbForbidBuyingSwitch = Number(match[1]);
  }
 }

 /**
  * Modify a single data object to contain information about
  * whether the disabled item calls a common event.
  *
  * @param {Object} obj Single element of array like $dataItems
  * (it is edited in-place)
  */
 function processCommonEventNote(obj) {
  var re = /<(?:forbid buying common event|заборонити купляти (?:спільною |загальною )?подією|забараніць купляць (?:агульнай |супольнай )падзеяй|запретить покупать общим событием)\s+(\d+)>/;
  var match = obj.note.match(re);

  if (match) {
   obj.grbForbidBuyingCommonEvent = Number(match[1]);
  }
 }

 /**
  * Checks if the buying of an item is disabled.
  *
  * @param {Object} item An item, weapon or armour from the game data
  * (an element of $gameItems, $gameWeapons, $gameArmours array)
  * @returns {boolean} True if the item buying wasn't forbidden.
  */
 function isBuyingForbidden(item) {
  return item.grbForbidBuyingSwitch &&
    $gameSwitches.value(item.grbForbidBuyingSwitch);
 }

 var Window_ShopBuy_isEnabled = Window_ShopBuy.prototype.isEnabled;
 /**
  * Overwritten version of the function to determine if item buying
  * is enabled for a given item.
  *
  * It disables the item in the following conditions:
  *
  * - If a switch was set to disable it
  * - If the switch is ON
  * - If there is no common event to run when the item is disabled
  */
 Window_ShopBuy.prototype.isEnabled = function (item) {
  if (isBuyingForbidden(item) && !item.grbForbidBuyingCommonEvent) {
    return false;
  } else {
    return Window_ShopBuy_isEnabled.call(this, item);
  }
 }

 /**
  * @var {Number?} lingeringCommonEvent ID of the common event that
  * must be called after returning to the map scene.
  */
 var lingeringCommonEvent = null;

 /**
  * @var {integer?} lingeringBuyIndex If set to number, the index is
  * the index of the item that was selected for buying. Next time the
  * shop scene will be called, it will be pre-opened on that item.
  * Usually set to null.
  */
 var lingeringBuyIndex = null;

 var Scene_Shop_onBuyOk = Scene_Shop.prototype.onBuyOk;
 /**
  * Rewritten version of the function that is called once the
  * player confirms buying something.
  *
  * This version calls a common event if the item buying is forbidden
  * and there is a common event to be called once the item is forbidden.
  */
 Scene_Shop.prototype.onBuyOk = function () {
  var actionOverriden = false;

  if (this._buyWindow) {
   var item = this._buyWindow.item();
   if (isBuyingForbidden(item) && item.grbForbidBuyingCommonEvent) {
    lingeringCommonEvent = item.grbForbidBuyingCommonEvent;
    lingeringBuyIndex = this._buyWindow.index();
    SceneManager.pop();
    actionOverriden = true;
   }
  }

  if (!actionOverriden) {
   Scene_Shop_onBuyOk.call(this);
  }
 }

 var Game_Interpreter_executeCommand = Game_Interpreter.prototype.executeCommand;
 /**
  * Rewritten version of execute command. It checks if the previous
  * command was a shop call, and, if it was, checks if there is
  * a lingering common event to be called.
  *
  * If there is, it calls it, and then returns to the shop call
  * (that is, decreases the index to ensure that the shop call is
  * called again). This ensures that after calling the common
  * event, shop is shown again.
  */
 Game_Interpreter.prototype.executeCommand = function() {
  if (this._index > 0
        && [302,605].includes(this._list[this._index - 1].code)
        && lingeringCommonEvent) {
   do {
    this._index--;
   } while (this._index > 0 && this._list[this._index].code != 302);

   var commonEvent = $dataCommonEvents[lingeringCommonEvent];
   if (commonEvent) {
    lingeringCommonEvent = null;
    var eventId = this.isOnCurrentMap() ? this._eventId : 0;
    this.setupChild(commonEvent.list, eventId);
   }
   return true;
  } else {
   return Game_Interpreter_executeCommand.call(this);
  }
 }

 var Scene_Shop_start = Scene_Shop.prototype.start;
 /**
  * Overriden version of Scene_Shop.start. If the shop was
  * exited temporarily to call the common event, then returns
  * to the buy section with the same item index.
  */
 Scene_Shop.prototype.start = function () {
  Scene_Shop_start.call(this);
  if (lingeringBuyIndex !== null) {
   this._buyWindow.select(lingeringBuyIndex);
   this._commandWindow.deactivate();
   this.commandBuy();
   lingeringBuyIndex = null;
  }
 }

})();