BattleBackScroll (RPG Maker MZ)

Матеріал з РПГ.укр
Перейти до: навігація, пошук
Це стаття про плагін для RPG Maker MZ. Про плагін для RPG Maker MV див. статтю BattlebackScroll (RPG Maker MV).

BattleBackScrollплагін для RPG Maker MZ від triacontane, який дозволяє встановити прокручування нижнього та верхнього зображень фону битви (які знаходяться у папках img/battleback1 і img/battleback2).

Завантажити його можна на сторінці Github: https://github.com/triacontane/RPGMakerMV/blob/mz_master/BattleBackScroll.js

Налаштування[ ]

Швидкість прокрутки зберігається у чотирьох змінних, які вказуються у параметрах плагіну:

  • Back1SpeedX — номер змінної, у якій зберігається швидкість прокрутки нижнього зображення зліва направо (або справа наліво, якщо значення змінної від’ємне),
  • Back1SpeedY — номер змінної, у якій зберігається швидкість прокрутки нижнього зображення зверху вниз (або знизу вверх, якщо значення змінної від’ємне),
  • Back2SpeedX — номер змінної, у якій зберігається швидкість прокрутки верхнього зображення зліва направо (або справа наліво, якщо значення змінної від’ємне),
  • Back2SpeedY — номер змінної, у якій зберігається швидкість прокрутки верхнього зображення зверху вниз (або знизу вверх, якщо значення змінної від’ємне).

Ліцензія[ ]

Цей плагін розповсюджується за ліцензією MIT (ліцензія в репозиторії плагінів triacontane, ліцензія на opensource.org).

Подібні плагіни[ ]

Для RPG Maker MV є плагін BattlebackScroll (RPG Maker MV), який дозволяє встановити прокручування нижнього зображення фону битви.

Посилання[ ]